Tillsammans för en säkrare arbetsplats!

Inom Skandinaviska Byggelement, arbetar vi aktivt för en god arbetsmiljö inom alla områden. Arbetet ute i våra fabriker och arbetsplatser är ofta tungt och krävande och därför är det extra viktigt att det finns rätt redskap och hjälpmedel på plats för att det dagliga arbetet ska fungera och vara hälsosamt för våra medarbetare.

Vi arbetar bland annat med olika lyfttekniker, genom ökade maskinella moment och bullerreduceringar, genom bra utrustning både som skyddsutrustning men även miljöklassade fordon och redskap med låg bullernivå. Det ska även finnas första hjälpen-kit till hands.

Arbetsmiljö är ett prioriterat fokusområde och vi har som mål att bli den bästa arbetsplatsen. Vi vill att arbetsmiljöarbetet är högt upp på våra medarbetares agenda varje dag. Våra medarbetare ska vara medvetna om de olika risker som finns och att ordning och reda hålls.

Varje år hålls en Fokusvecka för arbetsmiljö inom Skandinaviska Byggelement. Då träffas chefer och medarbetare fysiskt ute på arbetsplatserna och pratar om vad vi tillsammans kan göra för att få en säkrare arbetsmiljö och hur vi kan förebygga arbetsplatsolyckor. Årets fokusvecka går av stapeln 31 augusti – 4 september.

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.

Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.