Tillsammans för en säkrare arbetsplats!

Inom Skandinaviska Byggelement, arbetar vi aktivt för en god arbetsmiljö inom alla områden. Arbetet ute i våra fabriker och arbetsplatser är ofta tungt och krävande och därför är det extra viktigt att det finns rätt redskap och hjälpmedel på plats för att det dagliga arbetet ska fungera och vara hälsosamt för våra medarbetare.

Vi arbetar bland annat med olika lyfttekniker, genom ökade maskinella moment och bullerreduceringar, genom bra utrustning både som skyddsutrustning men även miljöklassade fordon och redskap med låg bullernivå. Det ska även finnas första hjälpen-kit till hands.

Arbetsmiljö är ett prioriterat fokusområde och vi har som mål att bli den bästa arbetsplatsen. Vi vill att arbetsmiljöarbetet är högt upp på våra medarbetares agenda varje dag. Våra medarbetare ska vara medvetna om de olika risker som finns och att ordning och reda hålls.

Varje år hålls en Fokusvecka för arbetsmiljö inom Skandinaviska Byggelement. Då träffas chefer och medarbetare fysiskt ute på arbetsplatserna och pratar om vad vi tillsammans kan göra för att få en säkrare arbetsmiljö och hur vi kan förebygga arbetsplatsolyckor. Årets fokusvecka går av stapeln 31 augusti – 4 september.