Kontroller för spårbarhet och utveckling!

I dagens samhälle blir det allt viktigare att veta var det vi handlar kommer ifrån. Maten vi köper i livsmedelsbutikerna kan spåras ända till vilken bondgård mjölken kommer ifrån eller vilken åker potatisen odlats på. Men visste du att även betongelement kan spåras ända ner till vem som placerade ut vilket armeringsjärn?

Att tillverka produkter med god kvalitet är grundläggande för våra produktionsmedarbetare och ger en yrkesstolthet i det hantverksarbete som betongproduktion är. Betongindustrin utvecklas och digitaliseras likt många andra tillverkande industrier. Det fina hantverket och den noggrannhet som ligger bakom en produkt kan lätt glömmas bort. På våra fabriker arbetar vi med olika typer av kontroller som utförs av vår egen personal. Kontrollerna är en del av vårt kvalitetsarbete och ett komplement i en allt mer industriell tillverkningsprocess.

I Hallsberg ligger en av Skandinaviska Byggelements fem fabriker för prefabricerade betongelement. Här tillverkas en stor del av våra massiva väggelement samt balkonger. Ett massivt betongelement är ett helgjutet element som tillverkas och färdigställs helt i fabriken och levereras montageklart till byggplatsen. Utifrån sett ser ett massivt element ut som ett intakt betongblock men på insidan finns både armeringskonstruktioner och ingjutet gods. Ett exempel på ingjutet gods är de kanaler som behövs för att kunna dra el. Andra viktiga komponenter i våra massiva element är lyft som behövs för att kunna montera elementen samt eventuella hålrum för fönster och dörrar.

Före- och efterkontroller är A och O

Noggranna kontroller både före, under och efter tillverkning gör att vi kan säkerställa att de delar i elementet som inte är synliga för ögat, verkligen finns på rätt plats och fyller den funktion som krävs. För att arbeta med säkerställande av kvalitet i Hallsberg följs fasta rutiner och varje moment kontrolleras, checkas av och fotodokumenteras. Kontrollerna utförs aldrig av samma person som utfört arbetet eller momentet. "Med en kollega som utför kontrollen, granskas arbetet med nya ögon och vi kan på så vis utföra en säkrare genomgång och noggrannare dokumentation", förklarar Kenth Jensen, platschef i Hallsbergsfabriken.

Kenth berättar vidare att alla kontroller och all dokumentation arkiveras och följs upp i efterkontroller för varje element som produceras. Genom en noggrann dokumentation under tillverkningsprocessen kan eventuella avvikelser enkelt spåras, både till var i elementet en avvikelse finns samt var i processen avvikelsen uppkom. Egenkontroller, efterkontroll och spårbarhet är en del av vårt kvalitetsarbete och ligger även till grunden för framtida produkt- och produktionsutveckling för att kunna vara med och driva betongbranschen framåt.

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.

Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.