Förmåner och hälsa

Bra hälsa och välmående är en förutsättning för ett starkt företag. Mår medarbetarna bra återspeglas det på ett positivt sätt i arbetet. Vi uppmuntrar initiativ till aktiviteter som hjälper till att skapa hälsa, trivsel och gemenskap.

Som anställd på Byggelement, inom Peabkoncernen, har du som medarbetare tillgång till Peab Fritid som en del av koncernens hälsofrämjande arbete och en del i personalarbetet. 

Inom vår koncern ser vi ständigt över vår arbetsmiljö, såväl i våra fabriker som på våra kontor. Det är en naturlig del av den dagliga verksamheten. Vi har kontinuerlig uppföljning av ergonomin i arbetsmetoderna. Samtidigt arbetar vi med att höja alla medarbetares kompetens och säkerhetsmedvetenhet för att ytterligare bidra till en förbättrad arbetssituation.

Genom aktivt arbetsmiljöarbete som en naturlig del av den dagliga verksamheten förebygger vi risker för ohälsa, skador och olycksfall på arbetsplatserna. Peab har en nollvision avseende arbetsplatsolyckor och alla tillbud och olyckor rapporteras och följs upp.

Arbetsmiljö är en prioriterad fråga i Peab. Vi bedriver ett systematiskt arbete för att ytterligare förbättra arbetsmiljön i företaget samt öka medvetenheten hos våra medarbetare om betydelsen av säkra arbetsplatser.

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.

Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.