Peabs leverantörsportal

Leverantörsportalen är vårt effektiva stöd för att underlätta samarbetet mellan Peab och våra leverantörer i samband med upphandling.

I vår leverantörsportal kan du som leverantör: 

  • se pågående förfrågningar där ditt företag blivit inbjuden
  • se information och hämta bilagor till förfrågningar
  • acceptera eller tacka nej till att delta i en upphandling
  • lämna anbud på förfrågan
  • NYHET - beskriva din verksamhet och vad du kan leverera
  • NYHET - informera oss om inom vilken geografi din verksamhet är verksam
  • NYHET - säkerställa att vi har rätt uppgifter till kontaktpersonerna i din verksamhet
 

Fakturering

Information om hur du som leverantör skickar fakturor till Peab.

Peabs uppförandekod / Code of Conduct

Peab vill skapa mervärden för kunder, medarbetare, leverantörer och aktieägare, samtidigt som vi bidrar till en hållbar samhällsutveckling.