Nya krav för att arbeta på Peabs arbetsplatser - Tillsammans höjer vi säkerheten på arbetsplatsen

Arbetsmiljö och säkerhet har högsta prioritet i Peab. Alla som arbetar på våra arbetsplatser ska ha en säker arbetsmiljö, och Peab har en nollvision avseende allvarliga olyckor. Detta innebär att vi också ställer höga krav på att våra underentreprenörer är med och bidrar till den gemensamma säkerheten.

Tillsammans med övriga aktörer inom Byggföretagen tar vi nästa steg för en säkrare byggbransch genom att göra ett antal förändringar under året.

Vi vill nu informera om följande nya krav kopplat till utbildningar/behörigheter:

 • Krav på genomförd säkerhetsutbildning Safe Construction Training. Branschstandard för att få arbeta på svenska bygg- och anläggningsarbetsplatser.
 • Krav på digitala certifikat i ID-06 Kompetensdatabas

För en rad arbetsuppgifter ska svenska utbildningsintyg/-certifikat, eller i Sverige validerade utländska intyg, godkännas av beställaren och uppvisas innan arbete påbörjas. Vissa av dessa ska från den 1 juli 2021 också vara digitala. Säkerställ att ni använder utbildningsföretag som är ackrediterade till ID06 Kompetensdatabas. För att göra ett befintligt utbildningsintyg/-certifikat digitalt måste man efterregistrera utbildningscertifikat, kontakta utbildnings- eller valideringsföretaget, se lista här.

Genomför Safe Construction Training via buc.se/safe-construction-training. På så sätt registreras utbildningen automatiskt i ID06 Kompetensdatabas.

Krav från 2021-07-01

 • Asbest​ – Allmän utbildning
 • Asbest – Kompletterande utbildning (efter fem år)​
 • Asbest – Särskild utbildning (krav för sanering)​
 • Heta arbeten​ - Brandfarliga arbeten​
 • Safe Construction Training (OBS! Krav på Peab fr o m 2022-01-01​)

Krav från 2022-03-01

 • EL-säkerhet​ – ESA Instruerad ​
 • EL-säkerhet​ – Härdplast​
 • EL-säkerhet​ – Kemiska arbetsmiljörisker (Härdplast)
 • Arbete på väg Steg 2:1​
 • Arbete på väg Steg 2:2​
 • Arbete på väg Steg 2:3 ​
 • Arbete på väg Steg 3 

Krav från 2023-03-01

 • Mobila arbetsplattformar​ – Saxlift, Skylift, Mobila plattformar​
 • Lyft​ – Säkrare Lyft-ISO​
 • Ställningar – Allmän utbildning​
 • Ställningar – Särskild information om rullställningar​
 • Ställningar – Särskild utbildning ​
 • Fallskydd – Grund (NSA)