Viktig information för dig som har ett utländskt företag och utför arbete i Sverige

Från och med 1 januari 2021 finns nya regler för utländska företag som har anställda i Sverige, eller får ersättning för arbete i Sverige.

Information in English >>

Peabs krav på leverantörer från 1 januari 2021

Krav på F-skatteregistrering

 • Från den 1 januari 2021 blir svenska utbetalare skyldiga att innehålla skatt (30%) för all ersättning för arbete som utförts i Sverige, om mottagaren inte är registrerad för F-skatt i Sverige.
 • Peab kräver att utländska företag som utför och fortsatt vill utföra arbete för Peab, omgående registrerar sig för F-skatt.

Fakturakrav

 • Uppgift om att F-skatteregistrering i Sverige finns. Exempel: ”Registrerad för F-skatt i Sverige”
 • Registreringsnummer kopplat till F-skatteregistrering i Sverige anges.
 • Utförlig redovisning av utfört arbete, inklusive information om vilket arbete som utförts, antal nedlagda timmar, datum för utförande samt kostnad för arbetstimmar anges.
 • Utförlig redovisning av material/varor som ingår i fakturerat belopp anges.

Konsekvens om F-skatteregistrering inte finns 

 • Om uppgift gällande F-skatteregistrering saknas eller om det inte finns en F-skatteregistrering i Sverige blir Peab skyldiga att göra skatteavdrag på ersättning för arbete som utförts i Sverige. Full betalning av fakturan kommer därmed inte att göras vid utbetalningstillfället. Detta kan undvikas genom att du registrerar ditt företag för F-skatt.
 • Skatteverkets sida kan du läsa mer om hur du registrerar ditt företag i Sverige.

Utländskt företag som får ersättning för arbete i Sverige

De här reglerna gäller för utländska företag som får ersättning för arbete som utförs i Sverige.

Om du driver ett företag utanför Sverige, men har anställda som arbetar i Sverige -  se nedan under rubriken Utländsk arbetsgivare som har anställda som arbetar i Sverige.

Vad är det som har ändrats?

Tidigare har svenska företag som betalar ut ersättning för arbete till ett utländskt företag enbart varit skyldiga att göra skatteavdrag från ersättningen om:

 • det utländska företaget har ett fast driftställe i Sverige, och
 • saknar ett godkännande för F-skatt i Sverige.

Från och med den 1 januari 2021 ska svenska utbetalare göra skatteavdrag oavsett om det utländska företaget har ett fast driftsställe eller inte i Sverige. Det som avgör skatteavdraget blir istället var arbetet har utförts.

Det svenska företaget ska bara göra skatteavdrag på löner och annan ersättning om arbetet utförs i Sverige eller utomlands men inom ramen för verksamheten i Sverige.

Hur stort blir skatteavdraget?

 • Den svenska utbetalaren ska dra av 30 procent av ersättningen om inte Skatteverket har fattat beslut om något annat.

Utländsk arbetsgivare som har anställda som arbetar i Sverige

De här reglerna gäller för dig som driver ett företag utanför Sverige, men som har anställda som arbetar i Sverige.

Vad är det som har ändrats?

Tidigare har utländska arbetsgivare enbart varit skyldiga att göra skatteavdrag på ersättning för arbete i Sverige om de har haft ett fast driftsställe i Sverige.

Från och med den 1 januari 2021 blir även utländska arbetsgivare utan fast driftsställe skyldiga att göra skatteavdrag på ersättning för arbete som utförs i Sverige. Även om arbetet rent fysiskt utförs utomlands så kan det anses vara arbete som utförs i Sverige om arbetet är inom ramen för arbetsgivarens verksamhet i Sverige.

Du behöver registrera företaget som arbetsgivare i Sverige

Om du är en utländsk arbetsgivare som ska göra skatteavdrag behöver du registrera dig som arbetsgivare i Sverige. Du registrerar dig hos Skatteverket (The Swedish Tax Agency).

Arbetsgivardeklarationer och skatteavdrag

Du som arbetsgivare ska lämna in arbetsgivardeklarationer och göra skatteavdrag för dina anställda.