Viktig information för dig som har ett utländskt företag och utför arbete i Sverige

Från och med 1 januari 2021 finns nya regler för utländska företag som har anställda i Sverige, eller får ersättning för arbete i Sverige.

Information in English >>

Peabs krav på leverantörer från 1 januari 2021

Krav på F-skatteregistrering

 • Från den 1 januari 2021 blir svenska utbetalare skyldiga att innehålla skatt (30%) för all ersättning för arbete som utförts i Sverige, om mottagaren inte är registrerad för F-skatt i Sverige.
 • Peab kräver att utländska företag som utför och fortsatt vill utföra arbete för Peab, omgående registrerar sig för F-skatt.

Fakturakrav

 • Uppgift om att F-skatteregistrering i Sverige finns. Exempel: ”Registrerad för F-skatt i Sverige”
 • Registreringsnummer kopplat till F-skatteregistrering i Sverige anges.
 • Utförlig redovisning av utfört arbete, inklusive information om vilket arbete som utförts, antal nedlagda timmar, datum för utförande samt kostnad för arbetstimmar anges.
 • Utförlig redovisning av material/varor som ingår i fakturerat belopp anges.

Konsekvens om F-skatteregistrering inte finns 

 • Om uppgift gällande F-skatteregistrering saknas eller om det inte finns en F-skatteregistrering i Sverige blir Peab skyldiga att göra skatteavdrag på ersättning för arbete som utförts i Sverige. Full betalning av fakturan kommer därmed inte att göras vid utbetalningstillfället. Detta kan undvikas genom att du registrerar ditt företag för F-skatt.
 • Skatteverkets sida kan du läsa mer om hur du registrerar ditt företag i Sverige.

Utländskt företag som får ersättning för arbete i Sverige

De här reglerna gäller för utländska företag som får ersättning för arbete som utförs i Sverige.

Om du driver ett företag utanför Sverige, men har anställda som arbetar i Sverige -  se nedan under rubriken Utländsk arbetsgivare som har anställda som arbetar i Sverige.

Vad är det som har ändrats?

Tidigare har svenska företag som betalar ut ersättning för arbete till ett utländskt företag enbart varit skyldiga att göra skatteavdrag från ersättningen om:

 • det utländska företaget har ett fast driftställe i Sverige, och
 • saknar ett godkännande för F-skatt i Sverige.

Från och med den 1 januari 2021 ska svenska utbetalare göra skatteavdrag oavsett om det utländska företaget har ett fast driftsställe eller inte i Sverige. Det som avgör skatteavdraget blir istället var arbetet har utförts.

Det svenska företaget ska bara göra skatteavdrag på löner och annan ersättning om arbetet utförs i Sverige eller utomlands men inom ramen för verksamheten i Sverige.

Hur stort blir skatteavdraget?

 • Den svenska utbetalaren ska dra av 30 procent av ersättningen om inte Skatteverket har fattat beslut om något annat.

Utländsk arbetsgivare som har anställda som arbetar i Sverige

De här reglerna gäller för dig som driver ett företag utanför Sverige, men som har anställda som arbetar i Sverige.

Vad är det som har ändrats?

Tidigare har utländska arbetsgivare enbart varit skyldiga att göra skatteavdrag på ersättning för arbete i Sverige om de har haft ett fast driftsställe i Sverige.

Från och med den 1 januari 2021 blir även utländska arbetsgivare utan fast driftsställe skyldiga att göra skatteavdrag på ersättning för arbete som utförs i Sverige. Även om arbetet rent fysiskt utförs utomlands så kan det anses vara arbete som utförs i Sverige om arbetet är inom ramen för arbetsgivarens verksamhet i Sverige.

Du behöver registrera företaget som arbetsgivare i Sverige

Om du är en utländsk arbetsgivare som ska göra skatteavdrag behöver du registrera dig som arbetsgivare i Sverige. Du registrerar dig hos Skatteverket (The Swedish Tax Agency).

Arbetsgivardeklarationer och skatteavdrag

Du som arbetsgivare ska lämna in arbetsgivardeklarationer och göra skatteavdrag för dina anställda.

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

 • Absolut nödvändiga cookies
 • Prestanda-cookies
 • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.

Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.