Villkor för att skicka e-faktura till Peab

När ni skickar e-fakturor till något av bolagen inom Peabkoncernen förbinder ni er till följande:

  • Fakturan ska vara märkt enligt Peabs märkningskrav
  • Betalningsvillkoren är 30 dagar netto från ankomstdagen av korrekt märkt faktura om inget annat avtalats
  • Påminnelse- eller faktureringsavgifter accepteras inte
  • Eventuella räntefakturor måste skickas som pappersfaktura
  • Betalningsuppgifter (pg/bg) ska alltid skickas med i fakturan
  • I de fall ni byter pg eller bg är ni skyldiga att anmäla detta via mail till efh-levfakt@peab.se
  • I de fall säljaren avser att överlåta sin fordran till annan ska köparen skriftligen informeras om detta i förväg och erhålla kopia på överlåtelsen till efh-levfakt@peab.se

Säljaren ansvarar för att den nya betalningsmottagaren informeras om gällande betalnings- och reklamationsregler.

Avvisade fakturor
Peab kommer att avvisa fakturor som inte uppfyller kraven ovan. Det sker via e-mail och till den mailadressen som ni angivit som returmailadress när ni skickar första fakturan. Vid ändring av mailadressen måste ni kontakta efh-levfakt@peab.se.

Om en faktura avvisats, skickas enbart en ny faktura med korrekt information och nytt förfallodatum.

För frågor är ni välkomna att kontakta oss: e-anslutningar@peab.se.