Märkning i rätt fält för e-fakturor

I listan över märkningskrav till Peab finns information om vilken typ av märkning som krävs vid fakturering till respektive bolag.

Var i xml-filen uppgift om projekt/avdelning/kostnadsställe ska läggas för att komma fram korrekt beror på vilket format som ni som leverantör eller med hjälp av er VAN-operatör väljer att skicka fakturan i.

För de vanligast förekommande formaten finns nedan hänvisning till vilket fält som märkningen ska läggas i.

Filformat Fält för märkning
SVE-faktura RequisitionistDocumentReference
Edifact D03 RFF+AEP
Edifact D96 RFF+ADE
Beast Invoice Project Number

Har du frågor vänd dig till din VAN-operatör.