Anslutningsprocessen

Leverantörer som har svenskt VAT-nummer – gäller även utländska leverantörer som fakturerar i annan valuta än SEK så länge de har ett giltigt svenskt VAT-nummer.

Anslutningsprocess-o.gif