Heby Vårdboende, Heby

I Heby byggs nu ett nytt vård- och omsorgsboende.

I ett kliv att utveckla vård och omsorg i Heby kommun byggs nu ett nytt vård- och omsorgsboende bestående av totalt 80 lägenheter med en bruttoyta på 7700 kvadratmeter.

Byggelement levererar stommen till projektet, bestående av plattbärlag, skalvägg, balkong, pelare och balk. Projektet började Q2 2021 och beräknas stå klart i slutet av 2022.

 

 

FAKTA

Omfattning
Plattbärlag, Skalvägg, Balkong, Pelare, Balk
Byggtid
Q2 2021 - December 2022
Kund
Veidekke Entreprenad AB

Ingående produkter

Plattbärlag

Plattbärlag används som bjälklag till alla typer av byggprojekt. Plattbärlag består av en betongskiva med ingjuten underkantsarmering.

Skalvägg

Skalvägg användas som inner- och yttervägg till alla typer av byggprojekt. Den ger en flexibel och stabil konstruktion.

Balkong

Balkongplattan tillverkas helt färdig för montage och används till både balkonger och loftgångar. Balkongplattan kan användas till alla typer av byggprojekt.

Pelare

Pelare tillverkas helt färdig för montage och används bland annat till garage samt balkong- och loftgångskonstruktioner.