Gåsen, Eslöv

Vi levererar betongelement till en gymnasieskola i Eslöv kommun.

Gymnasieskolan byggs som en del i ett större campusliknande skolområde i östra Eslöv. Med fyra våningar kommer det ges plats åt 700-800 elever. 

Byggnaden kommer inhysa allt från bibliotek och kontor till undervisningssalar och samlingssal som kommer rymma ca 130 personer. Övre planet byggs för att fungera som utemiljö.

Markarbetet påbörjades under vintern 2017 med montagestart under våren 2018. AB Smidmek levererar stålstommen.

Projektet beräknas stå helt klart under 2021.

FAKTA

Omfattning
HDF, Sandwichelement, Massivvägg
Byggtid
April 2018 - September 2018
Kund
Skanska Sverige AB

Läs mer om projektet

Ingående produkter

Håldäck (HDF)

Håldäck är ett bjälklag som klarar långa spännvidder. Det används inom alla typer av byggprojekt.

Sandwichvägg

Sandwichvägg används som främst som yttervägg och består av två skivor i betong med mellanliggande isolering.

Massivvägg

Massivvägg är ett helgjutet väggelement som kan användas både som innervägg och yttervägg. Massivväggen kan användas till alla typer av byggprojekt.