Våffelstuga, Romme Alpin

På skidanläggningen Romme Alpin i Borlänge bygger man en helt ny våffelstuga på Snöberget med plats för över 300 gäster.

Då arbetsplatsen är belägen på skidanläggningens högsta del så har det inneburit att Byggelement inte kunnat leverera med lastbil och släp ända fram till arbetsplatsen.

Omlastning har skett till mindre lastbilar och större element med längder upp emot 10 meter och vikter på 10 ton har transporterats på maskintrailer efter traktor.

FAKTA

Omfattning
Sandwichvägg, Håldäck, Massivbjälklag
Byggtid
Juni 2013 - 1 November 2014
Kund
Grytnäs Projekt AB, Borlänge

Ingående produkter

Sandwichvägg

Sandwichvägg används som främst som yttervägg och består av två skivor i betong med mellanliggande isolering.

Håldäck (HDF)

Håldäck är ett bjälklag som klarar långa spännvidder. Det används inom alla typer av byggprojekt.