Kv. Tegnérlunden, Västerås

Kvarter Tegnérlunden i utkanten av Västerås är ett projekt där vi levererar betongelement till sex huskroppar.

Huskropparna som vi levererar till är ämnade som flerbostadshus med varierande antal våningar från fem våningsplan till tio. 

Kvarteret Tegnérlunden är ett helt nytt bostadsområde som i sin helhet kommer bestå av ca 220 bostadsrättslägenheter. Husen som byggs varierar mellan lägre hus om fyra till sex våningar samt ett antal punkthus på upp till 10 våningar.

Byggelement levererar 9.550 kvm skalväggar, 16.180 kvm plattbärlag, 90 kvm massivväggar och 2.410 kvm balkonger till Tegnérlunden 1-2, 3-6, 12-13 och 14-15.

FAKTA

Omfattning
Skalvägg, Plattbärlag, Massivvägg, Balkong
Byggtid
November 2014 - September 2017
Kund
Peab Sverige, Västerås

Ingående produkter

Skalvägg

Skalvägg användas som inner- och yttervägg till alla typer av byggprojekt. Den ger en flexibel och stabil konstruktion.

Plattbärlag

Plattbärlag används som bjälklag till alla typer av byggprojekt. Plattbärlag består av en betongskiva med ingjuten underkantsarmering.

Massivvägg

Massivvägg är ett helgjutet väggelement som kan användas både som innervägg och yttervägg. Massivväggen kan användas till alla typer av byggprojekt.

Balkong

Balkongplattan tillverkas helt färdig för montage och används till både balkonger och loftgångar. Balkongplattan kan användas till alla typer av byggprojekt.