Syster Estrids Gata, Göteborg

I Göteborg, på området Guldheden, uppförs tre lamellhus om 8 våningar med totalt 66 hyreslägenheter.

Under 2018/2019 levererade Byggelement prefabelement till projektet Syster Estrids Gata i området Guldheden i Göteborg.

Projektet omfattar tre flerbostadshus (lamellhus) om 8-våningar ovanpå ett befintligt parkeringsgarage och 66 nya hyreslägenheter. Beställare är Tuve Bygg AB.

Projektledare Joacim Hamegård berättar: "Samarbetet har varit mycket bra hela tiden, särskilt med Tuve Byggs platsledning representerad av Peter Jensen och Daniel Qvist i spetsen."

 

Fakta

Adress
Syster Estrids Gata 6, Göteborg
Omfattning
Plattbärlag, Skalvägg, Massivvägg
Byggtid
Juni 2018 - April 2019
Kund
Tuve Bygg AB

Ingående produkter

Plattbärlag

Plattbärlag används som bjälklag till alla typer av byggprojekt. Plattbärlag består av en betongskiva med ingjuten underkantsarmering.

Skalvägg

Skalvägg användas som inner- och yttervägg till alla typer av byggprojekt. Den ger en flexibel och stabil konstruktion.

Massivvägg

Massivvägg är ett helgjutet väggelement som kan användas både som innervägg och yttervägg. Massivväggen kan användas till alla typer av byggprojekt.