Kv Sofia, Malmö

Vi levererar stora delar av stommen till kvarteret Sofia som byggs i de centrala delarna av Malmö.

Projektet Kv Sofia består av fyra huskroppar om vardera sex våningar. Totalt kommer det finnas omkring 177 lägenheter. Merparten är hyrserätter men även LSS-boende.

Byggelement levererar 12.919 kvm skalväggar, 20.165 kvm plattbärlag och 1.644 kvm balkonger samt pelare på uppdrag av Peab till detta projekt som byggstartades 2016 och beräknas löpa till slutet av 2018.

Byggelement levererar till projektet under ett års tid från oktober 2016 till oktober 2017.

Produkterna levereras färdiga för montage. Skalväggar levereras klara med ingjutningsgods som till exempel eldosor.

FAKTA

Omfattning
Skalvägg, Plattbärlag, Balkong
Byggtid
Oktober 2016 - Oktober 2017
Kund
Peab Sverige, Malmö

Ingående produkter

Skalvägg

Skalvägg användas som inner- och yttervägg till alla typer av byggprojekt. Den ger en flexibel och stabil konstruktion.

Plattbärlag

Plattbärlag används som bjälklag till alla typer av byggprojekt. Plattbärlag består av en betongskiva med ingjuten underkantsarmering.

Balkong

Balkongplattan tillverkas helt färdig för montage och används till både balkonger och loftgångar. Balkongplattan kan användas till alla typer av byggprojekt.