Slupen/Skonaren, Malmö

Slupen 1 och Skonaren 3, som är två av projekten i det stora byggprojektet Fullriggaren i Malmö, omfattar ett 80-tal lägenheter samt butikslokal.

Byggelement levererar bakmursvägg till kvarteret Slupen 1 och Skonaren 3.

Vi levererar även skalvägg, plattbärlag och balkonger.

Den tunga ytterväggen är en LK Bakmursvägg med bärande betongskiva på insidan. Fönster monteras på plats i väggarna redan på fabrik, vilket är en stor fördel för byggarna på arbetsplatsen.

Balkongerna är monterade med Egcobox, vilket gör att köldbryggan försvinner mellan balkong och byggnad. Detta minskar energiförlusten och risken för kalla golv. Även risken för mögelskador försvinner och de boende får en bättre inomhusmiljö.

Minskad energiförlust innebär lägre energikostnad.

Fakta

Omfattning
Yttervägg
Byggtid
Maj 2011 - Januari 2012
Kund
Skanska Sverige AB, Malmö