Brf Nyborgshöjd, Stenungsund

Till Peab levererar vi stommen till tre punkthus i Stenungsund.

Projektet Nyborgshöjd är en bostadsrättsförening. De tre huskropparna har vardera sju våningar med totalt 77 bostadslägenheter. Lägenheterna består av tvåor till femor från 59-118 kvm. 

Byggelement har levererat stommen bestående av skalvägg, plattbärlag och balkong till samtliga huskroppar. Stommen är i semiprefab där samtliga våningsplan är identiska i sitt utförande.
Lättklinkerbetong har levererat och monterat ytterväggar, LK Putsvägg.

Nyborgshöjd byggstartades i slutet av 2017 och beräknas stå klart för inflytt våren 2019.

Fakta

Omfattning
Skalvägg, Plattbärlag, Balkong
Byggtid
November 2017 - Juni 2018
Kund
Peab Sverige AB

Ingående produkter

Skalvägg

Skalvägg användas som inner- och yttervägg till alla typer av byggprojekt. Den ger en flexibel och stabil konstruktion.

Plattbärlag

Plattbärlag används som bjälklag till alla typer av byggprojekt. Plattbärlag består av en betongskiva med ingjuten underkantsarmering.

Balkong

Balkongplattan tillverkas helt färdig för montage och används till både balkonger och loftgångar. Balkongplattan kan användas till alla typer av byggprojekt.