Normann, Uppsala

Peab-projekt dit Byggelement levererar plattbärlag, skalvägg, pelare samt balkong

Normann i Uppsala är ett flerbostadshus som består av sex plan med garage i botten.

FAKTA

Adress
Norra Luthagen, Uppsala
Omfattning
Plattbärlag, skalvägg, pelare, balkong
Kund
Peab Sverige AB

Plattbärlag

Plattbärlag används som bjälklag till alla typer av byggprojekt. Plattbärlag består av en betongskiva med ingjuten underkantsarmering.

Skalvägg

Skalvägg användas som inner- och yttervägg till alla typer av byggprojekt. Den ger en flexibel och stabil konstruktion.

Pelare

Pelare tillverkas helt färdig för montage och används bland annat till garage samt balkong- och loftgångskonstruktioner.

Balkong

Balkongplattan tillverkas helt färdig för montage och används till både balkonger och loftgångar. Balkongplattan kan användas till alla typer av byggprojekt.