Kv Tor, Malmö

I Hyllies nybyggnationer i utkanten av Malmö har kvarteret Tor börjat ta form.

Projektet Kv. Tor består av fyra fristående huskroppar. Tre av dessa planeras som bostäder fördelat på hyresrätter och bostadsrätter. Ett av husen är planerat att bli en förskola.

Byggelement leverarar flera delar av stommen till detta projekt bl.a. 9.900 kvm skalväggar, 12.850 kvm plattbärlag och 1.300 kvm balkongplattor.

Ett intressant inslag i detta projekt är användandet av fast badrumsmoduler som monteras på plats och gjuts ihop med våra plattbärlag.

Arbetet med montering av huskropparna påbörjades under våren 2017. Projektet beräknas stå klart vintern 2018/2019.

FAKTA

Omfattning
Plattbärlag, Skalväggar, Massivvägg, Balkong, Loftgångsplatta
Byggtid
Juni 2017 - September 2018
Kund
Peab AB, Malmö

Ingående produkter

Plattbärlag

Plattbärlag används som bjälklag till alla typer av byggprojekt. Plattbärlag består av en betongskiva med ingjuten underkantsarmering.

Skalvägg

Skalvägg användas som inner- och yttervägg till alla typer av byggprojekt. Den ger en flexibel och stabil konstruktion.

Massivvägg

Massivvägg är ett helgjutet väggelement som kan användas både som innervägg och yttervägg. Massivväggen kan användas till alla typer av byggprojekt.

Balkong

Balkongplattan tillverkas helt färdig för montage och används till både balkonger och loftgångar. Balkongplattan kan användas till alla typer av byggprojekt.