Kv Hjorten, Katrineholm

I centrala Katrineholm byggs ett nytt bostadsområde i kvarteret Hjorten.

Kvarteret Hjorten som beräknas stå klart för inflytt hösten 2017, består av tre sammanlänkade huskroppar på 5-6 våningsplan med ca 60-talet lägenheter.

Till detta projekt levererar vi 7.000 kvm plattbärlag, 4.200 kvm skalvägg, 750 kvm balkong och 20 st pelare tillverkade i våra fabriker i Katrineholm, Kalmar och Hallsberg.

I projektetets början gjordes ett studiebesök på arbetsplatsen av Katrineholsmfabrikens produktionspersonal.

FAKTA

Omfattning
Plattbärlag, Skalvägg, Balkong, Pelare
Byggtid
September 2015 - April 2017
Kund
Tegelstaden Bygg AB

Ingående produkter

Plattbärlag

Plattbärlag används som bjälklag till alla typer av byggprojekt. Plattbärlag består av en betongskiva med ingjuten underkantsarmering.

Skalvägg

Skalvägg användas som inner- och yttervägg till alla typer av byggprojekt. Den ger en flexibel och stabil konstruktion.

Balkong

Balkongplattan tillverkas helt färdig för montage och används till både balkonger och loftgångar. Balkongplattan kan användas till alla typer av byggprojekt.

Pelare

Pelare tillverkas helt färdig för montage och används bland annat till garage samt balkong- och loftgångskonstruktioner.