Kapellgärdet, Uppsala

I norra Uppsala har det utvecklats en ny stadsdel, Kapellgärdet. Här byggdes Nordens största vårdhem och en förskola samt bostäder.

Projektet omfattade en nybyggnad av 158 bostadsrättslägenheter på 8 våningar, två vårdboenden med totalt 200 vårdplatser och en förskola med fyra avdelningar.

Byggelement tillverkade och levererade håldäck, plattbärlag och skalväggar till projektet samt balkonger och pelare.

Emma Ljungström, projektledare från Byggelement berättar: "Samarbetet mellan alla parter i projektet har varit fantastiskt! Kommunikationen har varit på topp och problem som uppstått längs vägen har vi löst med en gång. Det är stor respekt och förståelse för varandras arbete, vilket har varit den stora framgången i projektet."

Fotografer: Joakim Sköld, Veidekke och Emma Ljungström, Byggelement

Fakta

Adress
Vattholmavägen, Uppsala
Omfattning
HDF, Plattbärlag, Skalvägg, Balkong, Pelare
Byggtid
Juni 2018 - November 2019
Kund
Veidekke

Ingående produkter

Håldäck (HDF)

Håldäck är ett bjälklag som klarar långa spännvidder. Det används inom alla typer av byggprojekt.

Plattbärlag

Plattbärlag används som bjälklag till alla typer av byggprojekt. Plattbärlag består av en betongskiva med ingjuten underkantsarmering.

Skalvägg

Skalvägg användas som inner- och yttervägg till alla typer av byggprojekt. Den ger en flexibel och stabil konstruktion.

Balkong

Balkongplattan tillverkas helt färdig för montage och används till både balkonger och loftgångar. Balkongplattan kan användas till alla typer av byggprojekt.

Pelare

Pelare tillverkas helt färdig för montage och används bland annat till garage samt balkong- och loftgångskonstruktioner.