Kaneltorget, Göteborg

Projektet Kaneltorget i Gårdsten, i norra Göteborg, omfattar 99 lägenheter fördelat på tre punkthus.

Projektet var från början planerat för 33 bostadsrätter i ett hus. En försening uppstod och projektet tog en ny form för att kunna tillgodose det behov av bostäder som fanns. Kaneltorget som byggs idag kommer istället bestå av tre punkthus med 99 hyreslägenheter. 

Just detta projekt är lite annorlunda upplagt vad gäller arbetskraft.. Här finns en tanke och en målsättning att integrera arbetslösa ungdomar i arbetslivet. Under projektets tid, som löper på två år, kommer ett tiotal unga arbetslösa att anställas som yrkespraktikanter. Parallellt med praktiken kommer de även att utbildas inom byggnadsteknik. 

Byggelement levererar ytterväggar och innerväggar till projektet. 

Fakta

Omfattning
Yttervägg, Innervägg.
Byggtid
2016 - 2017
Kund
Peab Sverige AB