Inspiration, Uppsala

Projektet Inspiration utmanar och bygger på höjden.

Dessa studentbostäder, belägna i Uppsala, är av lite speciell karaktär då varje enskild lägenhet byggs på höjden med boyta i två plan.

Väggarna har en höjd på 3,60 meter där sovalkov rymms på ett andra våningsplan. Vi levererar totalt 23.000 kvm plattbärlag, 12.000 kvm skalvägg, 1.400 kvm balkong, 1.600 kvm HDF, 166 st pelare och 133 löpmeter balk.

Här kommer 344 studentlägenheter på mellan 27-50 kvm finns fördelade på tre huskroppar. Dessa huskroppar byggs samman och skapar en triangel på fem våningar inkl. en suterrängvåning.

Taket kommer nyttjas för takterass samt löparbana och basketplan.

FAKTA

Omfattning
Plattbärlag, Skalvägg, Balkong, Pelare, HDF, Balk
Byggtid
Februari 2015 - 2017
Kund
Peab Sverige, Uppsala

Ingående produkter

Plattbärlag

Plattbärlag används som bjälklag till alla typer av byggprojekt. Plattbärlag består av en betongskiva med ingjuten underkantsarmering.

Skalvägg

Skalvägg användas som inner- och yttervägg till alla typer av byggprojekt. Den ger en flexibel och stabil konstruktion.

Balkong

Balkongplattan tillverkas helt färdig för montage och används till både balkonger och loftgångar. Balkongplattan kan användas till alla typer av byggprojekt.

Pelare

Pelare tillverkas helt färdig för montage och används bland annat till garage samt balkong- och loftgångskonstruktioner.

Håldäck (HDF)

Håldäck är ett bjälklag som klarar långa spännvidder. Det används inom alla typer av byggprojekt.