Granebergstorpet, Knivsta

Ett nytt seniorboende i Knivsta som färdigställs 2023.

På Torpängsgatan i Knivsta byggs nu ett nytt seniorboende där Byggelement levererar stommen till projektet. Projektet som påbörjades under Q2 2021 beräknas vara färdigställt Q1 2023.

Till Granebergstorpet levererar vi plattbärlag, skalvägg, balkong och pelare. 

FAKTA

Omfattning
Plattbärlag, skalvägg, balkong, pelare
Byggtid
Q2 2021 - Q1 2023
Kund
Veidekke Entreprenad AB

Plattbärlag

Plattbärlag används som bjälklag till alla typer av byggprojekt. Plattbärlag består av en betongskiva med ingjuten underkantsarmering.

Skalvägg

Skalvägg användas som inner- och yttervägg till alla typer av byggprojekt. Den ger en flexibel och stabil konstruktion.

Balkong

Balkongplattan tillverkas helt färdig för montage och används till både balkonger och loftgångar. Balkongplattan kan användas till alla typer av byggprojekt.

Pelare

Pelare tillverkas helt färdig för montage och används bland annat till garage samt balkong- och loftgångskonstruktioner.