Campus Mark, Skene

Till ett elevboende i Skene, Marks kommun, levererar Byggelement LK Krypgrund.

Åt modultillverkaren Flexator AB har vi levererat grunden till Campus Mark i Skene.

Slutkunden för detta projekt är Marks kommun. De önskade en stabil och snabbmonterad grundlösning för sitt modulbaserade elevboende.

Grunden byggs upp med hjälp av en stående lättklinkerbetongbalk som monteras på en liggande lättklinkerbetongsula, avväxlingar för exempelvis inspektionsgångar kan lokalt ersätta lättklinkerbetongbalken.

I detta montage i Skene har Marks kommun efterfrågat en högre invändig höjd i grunden vilket vi löst genom att leverera dubbla sulor under balken.

Flexator AB är en regelbundet återkommande kund till Byggelement och vi har under de senaste åren levererat en rad LK-krypgrunder för nämnda användningsområde. 

Fakta

Omfattning
Grund
Byggtid
Maj 2015
Kund
Flexator AB, Gråbo