Brf. Nordviksberg, Skärhamn

Byggelement levererar och monterar suterrängvåningar och garage till ett projekt på Tjörn.

Till Bostadsrättsföreningen Nordviksberg 2 i Skärhamn, Tjörn levererar vi suterrängvåningar till flerbostadshus samt en- och tvåvåningsgarage.

Leveransstart var i december 2015 och vi kommer att leverera totalt 20 suterrängvåningar och 15 garage.

Ovanpå våra väggar i bostadshusen kommer en trästomme med tillhörande plattbärlag att byggas. En krypgrundsdel finns i varje hus där bjälklaget består av LK Bjälklag Isolätt. Kunden har valt detta byggsätt för att få en smidig lösning på isolationsfrågan där ingen uppvärmd bostadsyta finns under bjälklaget.

Garagen har antingen en eller två våningar och byggs med lättklinkerväggar med en vattentät betong utvändigt och finkornig lättklinker invändigt.

Som mellanbjälklag i garagen används LK Bjälklag Kontur där bjälklagets låga egenvikt är en stor fördel då spännvidderna kan bli långa och det dessutom skall belastas av fordon.

Fakta

Omfattning
Yttervägg, Innervägg, Bjälklag.
Byggtid
December 2015 - 2016
Kund
Dan Lindberg Bygg AB, Skärhamn