Bocken 6, Trelleborg

Bostadshus på fem våningar dit Byggelement har levererat plattbärlag, massivvägg, sandwichvägg och balkong.

Bostadshuset ska byggas mellan två befintliga byggnader. Skanska är kund och bygger huset åt HSB som förtätar på en befintlig hyresfastighet. 

Ett fem våningar högt hus med en indragen våning på högsta planet. 

 

FAKTA

Adress
Johan Kocksgatan 1, 231 45 Trelleborg
Omfattning
Plattbärlag, Massivvägg, Sandwichvägg, balkong
Byggtid
2022-2023
Kund
Skanska

Sandwichvägg

Sandwichvägg används som främst som yttervägg och består av två skivor i betong med mellanliggande isolering.

Massivvägg

Massivvägg är ett helgjutet väggelement som kan användas både som innervägg och yttervägg. Massivväggen kan användas till alla typer av byggprojekt.

Plattbärlag

Plattbärlag används som bjälklag till alla typer av byggprojekt. Plattbärlag består av en betongskiva med ingjuten underkantsarmering.

Balkong

Balkongplattan tillverkas helt färdig för montage och används till både balkonger och loftgångar. Balkongplattan kan användas till alla typer av byggprojekt.