Bergtallen, Märsta

Byggelement levererar plattbärlag, skalvägg och balkong till projektet Bergtallen.

2021 började bygget av ett mindre bostadshus med 26 st lägenheter i Märsta. Projektet är färdigställt under 2022 med inflytt det sista kvartalet.

Byggelement levererar stommen till huset bestående av plattbärlag, skalvägg samt balkong. 

 

FAKTA

Omfattning
Plattbärlag, skalvägg, balkong
Byggtid
Q1 2021 - Q2 2022
Kund
Peab Sverige AB

Plattbärlag

Plattbärlag används som bjälklag till alla typer av byggprojekt. Plattbärlag består av en betongskiva med ingjuten underkantsarmering.

Skalvägg

Skalvägg användas som inner- och yttervägg till alla typer av byggprojekt. Den ger en flexibel och stabil konstruktion.

Balkong

Balkongplattan tillverkas helt färdig för montage och används till både balkonger och loftgångar. Balkongplattan kan användas till alla typer av byggprojekt.