Assistenten, Sundbyberg

Till ett flerbostadsprojekt i Sundbyberg i norra Stockholm levererar och monterar vi väggelement.

Projektet Assistenten består av en huskropp på fem våningar. Totalt byggs 48 lägenheter på de fyra övre planen med garage och förråd i källarvåningen.

Samtliga lägenheter är på två respektive tre rum och kök med balkong eller uteplats. Lägenheterna har öppna planlösningar och de lägenhetsskiljande väggarna består av LK Innerväggar och bärande innerväggar. Totalt har vi levererat och monterat ca 2000 kvm innervägg.

Fasaden består av ca 1700 kvm av vår bärnade yttervägg LK Putsvägg där mörkgrå puts varvars med inslag av lärkträ.

Vi har monterat samtliga leverarade väggelement. Väggarna har gjuts samman med bjälklagstypen plattbärlag.

Fakta

Omfattning
LK Putsvägg, LK Innervägg
Byggtid
November 2017 - April 2018
Kund
Österling Bygg AB