Åpromenaden, Uppsala

Projektet Åpromenaden är ett flerbostadshus som byggs i södra Uppsala med närheten till Fyrisån.

Åpromenaden, som består av ett flertal huskroppar, har olika våningshöjder med den högsta delen på åtta våningar. Huset bygg som en rektangel och kommer innehålla totalt fyra flerbostadshus som innefattar 279 lägenheter.

Detta projekt består av fas ett och fas två. I september 2016 påbörjas fas två av Åpromenaden. Även till denna fas är vi på Byggelement med och levererar.

På uppdrag av Byggpartner i Dalarna AB har vi levererat 20.000 kvm plattbärlag, 7.100 kvm skalvägg och 3.500 kvm HDF till fas ett.

FAKTA

Omfattning
Plattbärlag, Skalvägg, HDF
Byggtid
September 2015 - November 2016
Kund
Byggpartner i Dalarna, Västerås/Uppsala

Ingående produkter

Plattbärlag

Plattbärlag används som bjälklag till alla typer av byggprojekt. Plattbärlag består av en betongskiva med ingjuten underkantsarmering.

Skalvägg

Skalvägg användas som inner- och yttervägg till alla typer av byggprojekt. Den ger en flexibel och stabil konstruktion.

Håldäck (HDF)

Håldäck är ett bjälklag som klarar långa spännvidder. Det används inom alla typer av byggprojekt.