Åby Ängar, Vallentuna

Ett flerbostadshus i Vallentuna dit vi levererar stommen.

Till projektet Åby Ängar där byggnationen påbörjades Q3 2020 med färdigställande Q2 2022 har Byggelement levererat plattbärlag, skalvägg samt balkong. 

Kund är Veidekke Entreprenad AB.

FAKTA

Omfattning
Plattbärlag, skalvägg, balkong
Byggtid
Q3 2020 - Q2 2022
Kund
Veidekke Entreprenad AB

Plattbärlag

Plattbärlag används som bjälklag till alla typer av byggprojekt. Plattbärlag består av en betongskiva med ingjuten underkantsarmering.

Skalvägg

Skalvägg användas som inner- och yttervägg till alla typer av byggprojekt. Den ger en flexibel och stabil konstruktion.

Balkong

Balkongplattan tillverkas helt färdig för montage och används till både balkonger och loftgångar. Balkongplattan kan användas till alla typer av byggprojekt.