Signalen, Solna

I Arenastaden i Solna byggs projektet Signalen. Ett projekt med en yta på omkring ca 40.000 kvm.

Projektet Signalen består av en huskropp på totalt sju våningar. Det är ämnat som kontorsbyggnad med ICA som dess största hyresgäst.

Huset byggs med stora öppna planlösningar. Till projektet har vi på Byggelement levererat över 32.000 kvm HDF. Ett bjälklag som passar bra till denna typen av konstruktioner.

Huset kommer förutom de sju våningarna även inhysa ett garageplan under mark.

Vi levererara fram till juni 2017 men projektet beräknas pågå ända till våren 2019.

FAKTA

Omfattning
HDF, Massivvägg, Massiva plattor, Pelare
Byggtid
November 2016 - Juni 2017
Kund
Ruukki Construction OY

Ingående produkter

Håldäck (HDF)

Håldäck är ett bjälklag som klarar långa spännvidder. Det används inom alla typer av byggprojekt.

Massivvägg

Massivvägg är ett helgjutet väggelement som kan användas både som innervägg och yttervägg. Massivväggen kan användas till alla typer av byggprojekt.

Pelare

Pelare tillverkas helt färdig för montage och används bland annat till garage samt balkong- och loftgångskonstruktioner.