Posthornet, Lund

Projektet Posthornet 1 ligger i centrala Lund precis intill centralstationen.

Posthornet 1 består av två huskroppar på vardera sju respektive sex våningsplan. De båda huskropparna kommer att dela tekniska system så som källare och garage.

Till detta projekt levererar vi 13.000 kvm håldäcksbjälklag samt 4.500 kvm massivvägg, 400 kvm skalvägg och 100 kvm balkonger som delar av stommen. Fasaderna kommer senare bekläs med tegel i olika färger.

Projektet är en kontorsbyggnad som kommer inrymma både butiks- och kontorslokaler.

FAKTA

Omfattning
HDF, Massivvägg, Skalvägg, Balkong
Byggtid
Juli 2016 - April 2018
Kund
Peab Sverige, Malmö

Ingående produkter

Skalvägg

Skalvägg användas som inner- och yttervägg till alla typer av byggprojekt. Den ger en flexibel och stabil konstruktion.

Massivvägg

Massivvägg är ett helgjutet väggelement som kan användas både som innervägg och yttervägg. Massivväggen kan användas till alla typer av byggprojekt.

Håldäck (HDF)

Håldäck är ett bjälklag som klarar långa spännvidder. Det används inom alla typer av byggprojekt.

Balkong

Balkongplattan tillverkas helt färdig för montage och används till både balkonger och loftgångar. Balkongplattan kan användas till alla typer av byggprojekt.