Max IV, Lund

I Lund byggs en unik anläggning för en unik verksamhet. Anläggningen blir världens mest avancerade i sitt slag.

Vi bygger en forskningsanläggning för framställning av synkrotronljus, med vilket man kan undersöka olika partiklar och materia med extrem precision.

Projektet drivs som ett samverkansprojekt, och med många olika teknikdiscipliner som var för sig har ett komplext åtagande. Alla aktörer (entreprenör, byggherre, slutkund) sitter tillsammans ute på byggplatsen. Det ger korta beslutsvägar och lättare att få tag på folk.

Första etappen är den underjordiska delen. En tunnel som ska bli 400 m lång där processen med att framställa den supertunna ljusstrålen börjar.
Tunneln byggs med plattbärlag och delvis skalvägg från Byggelement. Vi levererade till denna etapp under december 2011 - april 2012.

Den andra etappen är arbete ovan jord. Byggnaden, som är cirkelformad, kommer att ha en omkrets på 600 m och bli 10-12 meter hög.
Till denna byggnad levererar Bygglement också plattbärlag. Vi levererade till denna etapp under mars 2013 - juli 2013.

Under 2015 nominerades Max IV till årets Miljöpris. I november samma år vanns priset vid Betonggalan i Stockholm.

FAKTA

Omfattning
Plattbärlag, Skalvägg
Byggtid
December 2011 - Juli 2013
Kund
Peab Sverige AB, Lund

Ingående produkter

Skalvägg

Skalvägg användas som inner- och yttervägg till alla typer av byggprojekt. Den ger en flexibel och stabil konstruktion.

Plattbärlag

Plattbärlag används som bjälklag till alla typer av byggprojekt. Plattbärlag består av en betongskiva med ingjuten underkantsarmering.