Ytterväggar

Vi producerar och monterar ytterväggar till alla typer av byggnader. Våra väggar kan anpassas efter varje enskilt projekt.

Utvändigt efterbehandlas våra väggtyper på olika sätt. Invändigt är samtliga ytterväggar färdiga för målningsbehandling. Alla våra sandwichväggar har ingjuten grafitcellplast.

År 1997 erhöll vi patent på konstruktionen av LK Putsvägg. Ett sandwichelement med en bärande innerskiva, ingjuten isolering och en putsbärande skiva av lättklinkerbetong. Patentet bygger bl.a. på att ytterskivan är fasthållen till innerskivan, på ett sådant sätt, att sprickor i elementfogarna undviks.

Fler produktval

LK Putsvägg

Vår patenterade putsvägg består av ett fullisolerat sandwichelement med en bärande innerskiva av betong, ingjuten isolering och en putsbärande ytterskiva av lättklinkerbetong.

LK Fasadvägg

Med LK Fasadvägg får du en fullisolerad sandwichvägg med ingjuten högvärdig isolering och en ytterskiva av betong som har utvändig struktur är färdig att målas.

LK Suterrängvägg

Utförande finns för väggar helt under mark (typ A) samt för väggar delvis under mark (typ B) och helt ovan mark (typ C). Alla väggtyperna är optimerade för sin uppgift.

LK Bakmursvägg

LK Bakmursvägg är en bärande yttervägg med monterad cellplastisolering avsedd för hus som ska bekläs med tegelfasad eller annan inklädnad.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.