Termogrund - Platta på mark

Termogrund är vår prefabricerade bottenplatta vilken passar för alla typer av byggnader som vill ha en sund inomhusmiljö och ett friskt hus. Termogrunden är en grund av lättklinkerbetong som håller fukten borta. Att bygga med Termogrund är enkelt och går snabbt.

Termogrunden består av cellplast, lättklinkersulor och ett golvbjälklag av vårt Konturbjälklag. Allt tillverkas på fabrik och därmed är ingen gjutning på plats nödvändig.

I hålrummet under golvbjälklaget kan vi, om så önskas, installera ett värmepaket som ger golvvärme. Värmepaketet värmer luften i grunden. Ett slutet värmesystem innebär ett system med minimalt underhåll, lång livslängd och ingen risk för fuktskador.

Som alternativ kan traditionella värmeslingor gjutas in ovanpå golvbjälklaget.

Fler produktval

Termogrund - Platta på mark

Termogrund är vår prefabricerade bottenplatta vilken passar för alla typer av byggnader som vill ha en sund inomhusmiljö och ett friskt hus. Termogrunden är en grund av lättklinkerbetong som håller fukten borta. Att bygga med Termogrund är enkelt och går snabbt.

LK Krypgrund - en snabbmonterad grund

LK Krypgrund består av sulor och balkar av lättklinkerbetong. Användningsområden är främst modulbyggnader där man är i behov av krypgrund.

Värmekällaren - ett sund byggande

Värmekällaren är vårt koncept med Termogrund, LK Suterrängväggar samt LK Bjälklag, och används till källar- och suterrängvåningar.