Nyhetsutskick Nr 3 - 2017

Glödhet marknad efterfrågar smarta lösningar

Det rådande högtrycket i byggbranschen skapar nya trender för affärer. En tydlig trend är strävan efter möjligheten till smarta lösningar; att kunna paketera och kombinera sina affärer. En önskan om att få en komplett leverans från ett och samma företag. Möjligheten att kunna paketera för att nå en bättre slutekonomi i varje enskilt projekt, upp...

Trygg arbetsmiljö - viktig nöt att knäcka för säkerheten

De flesta branscher arbetar med någon form av fokusvecka eller insatsvecka. Polisen arbetar till exempel med insatsveckor för hastighetskontroller. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har fokusvecka för beredskap i kris. På Skandinaviska Byggelement har vi en fokusvecka för att betona vikten av säkerhet och trygga arbetsmiljöer.

Håldäck (HDF)

Håldäck är ett bjälklag som klarar långa spännvidder. Det används inom alla typer av byggprojekt.

Projekt i Fokus

Kv Tor, Malmö

I Hyllies nybyggnationer i utkanten av Malmö har kvarteret Tor börjat ta form.