Nyhetsutskick Nr 2 - 2017

Kontroller för spårbarhet och utveckling!

I dagens samhälle blir det allt viktigare att veta var det vi handlar kommer ifrån. Maten vi köper i livsmedelsbutikerna kan spåras ända till vilken bondgård mjölken kommer ifrån eller vilken åker potatisen odlats på. Men visste du att även betongelement kan spåras ända ner till vem som placerade ut vilket armeringsjärn?

Våga fråga dig in i betongbranschen!

På en betongfabrik i Mellansverige träffar vi Angelica. Hon är en tjej med en brokig yrkesbakgrund som, efter en rejäl vändning i val av yrken, idag är ett med betongen och en del av Skandinaviska Byggelement sedan våren 2015.

Projekt i Fokus

Vallås Torg, Halmstad

När HFAB förnyar Vallås centrum levererar vi på Byggelement delar av den prefabricerade betongstommen.

Kv. Tegnérlunden, Västerås

Kvarter Tegnérlunden i utkanten av Västerås är ett projekt där vi levererar betongelement till sex huskroppar.