Nyhetsutskick Nr 1 - 2017

Nyheter

Kvalitet & Miljö

Kvalitets- och miljöarbete är en integrerad del av vår verksamhet. Vi arbetar förebyggande och långsiktigt för att minimera vår påverkan på miljön och för att utveckla vår verksamhet.

Skyddsombud – en nyckelroll inom arbetsmiljö

Skandinaviska Byggelement har en nollvision för allvarliga olyckor på jobbet. En vision vi uppnår med gemensamma krafttag och god kommunikation mellan företag och skyddsombud. Vi arbetar förebyggande med arbetsmiljö och minimering av olyckor genom att öka medvetenheten och dokumentera de risker som finns.

Håldäck (HDF)

Håldäck är ett bjälklag som klarar långa spännvidder. Det används inom alla typer av byggprojekt.

Projekt i Fokus

Posthornet, Lund

Projektet Posthornet 1 ligger i centrala Lund precis intill centralstationen.

Kv. Tegnérlunden, Västerås

Kvarter Tegnérlunden i utkanten av Västerås är ett projekt där vi levererar betongelement till sex huskroppar.