Vi strävar efter att behålla våra duktiga medarbetare och utveckla den kunskap och kompetens som finns i företaget

Hos oss har du som medarbetare möjligheten att vidareutvecklas i ditt arbete. Vi uppmuntrar engagemang och initiativförmåga. En avgörande faktor för vår framgång är engagerade och yrkeskunniga medarbetare. Går det bra för dig, går det bra för oss.


Kompetens- & Utvecklingssamtal

Utöver den dagliga kontakten med chefer eller arbetsledare erbjuder vi alla våra anställda regelbundna kompetens- och utvecklingssamtal. Samtalen är en viktig del i vår verksamhetsutveckling och ett av de viktigaste ledarverktygen. Under samtalet förs vår vision, mål och förväntningar samman med den anställdes tankar, idéer. Det är ett tillfälle att även diskutera eventuella behov av kompetensutveckling.


Kompetensutveckling

Medarbetarnas kompetens är avgörande för Byggelements framgång. Kompetensutveckling genom utbildning är ett sätt för dig som anställd att förbättra möjligheterna att ta större ansvar och mer komplexa arbetsuppgifter. Det ger även möjlighet att växa som individ på det personliga planet.
Utveckling kan vara så mycket. Att lära nya saker och prova nya utmanande arbetsuppgifter. Att ha möjlighet till befordran, att bli chef eller specialist. Självklart ska utvecklingsinsatserna vara kopplade till företagets behov, mål och strategier.