Peabs krav på ritningar och dokument

Peabs krav på ritningar och dokument bygger i grunder på kraven i BEAst Document.
De projektspecifika kraven erhålls från aktuellt projekt och publiceras ej här.

Nedan finns kraven i 'BEAst document' redovisade samt Peabs egna stöddokument.

BEAst PDF Guidelines - Anvisningar inför leverans av PDF-handlingar

BEAst PDF Guidelines är en anvisning för att säkerställa rätt teknisk kvalitet inför leverans av handlingar i PDF-format. Här beskrivs de grundläggande förutsättningar som krävs för att ge till exempel sökbar text, korrekt mätning och möjlighet till automatgenerering av hänvisningar med hyperlänkar.

Anvisningen riktar sig i första hand till projektörer och konsulter inför leverans av handlingar från CAD-system och är ett krav- och kunskapsdokument för att skapa bättre kvalitet i projektets handlingar.
Det finns för närvarande ingen engelsk version.

BEAst Hänvisningar i handlingar - Anvisningar inför skapande av handlingar

BEAst Hänvisningar i handlingar är en anvisning för att möjliggöra hänvisningar med hyperlänkar för att skapa enklare och snabbare åtkomst till handlingar. Målet är att alla hänvisningar i och mellan handlingar blir hyperlänkade. Detta leder till tidsbesparing och ökad kvalitet då felaktiga hänvisningar och saknade handlingar synliggörs.

För att säkerställa rätt teknisk PDF-kvalitet inför leverans av handlingar har BEAst PDF Guidelines tagits fram.

Anvisningen riktar sig i första hand till projektörer och konsulter inför leverans av handlingar från CAD-system och är ett krav- och kunskapsdokument för att skapa bättre kvalitet i projektets handlingar.
Det finns för närvarande ingen engelsk version.

BEAst Namnruta

BEAst Namnruta är framtagen för att underlätta en enhetlig hantering av grundläggande metadata i handlingar och på dokumentplattformar.

Namnrutan behandlar information för:

  • Godkännandeprocess
  • Beställare och projektinformation
  • Ansvarig part
  • Beskrivande innehåll

För att säkerställa rätt teknisk PDF-kvalitet inför leverans av handlingar har BEAst PDF Guidelines tagits fram.

Anvisningen riktar sig i första hand till projektörer och konsulter inför leverans av handlingar från CAD-system och är ett krav- och kunskapsdokument för att skapa bättre kvalitet i projektets handlingar.
Det finns för närvarande ingen engelsk version.

BEAst Namnruta – Anläggning 2.0 för CAD-system