Peabs krav på modeller

Peabs krav på 2d-modeller och 3d-modeller finns beskrivna i dokument Peabs projekteringsansvisningar som projektanpassas av projektets BIM-samordnare för respektive projekt. De projektspecifika kraven erhålls från aktuellt projekt och publiceras ej här.

Nedan finns metodblad som beskriver hanteringen kring mappningsfiler och färdig mappningsfil för A och K kopplade mot BIP.

För övriga program och för installation hänvisar vi till BIP-koder.