Funktionsgranskning

Syftet med funktionsgranskning är att säkerställa att gränsöverskridande funktioner och samband finns projekterade så att byggnaden kan fungera som avsett.

Peabs funktionsgranskning är en del av det Peab kallar Samordnad Funktionskontroll (förkortat SFK).

Granskningen går ut på att identifiera funktionskrav och säkerställa att respektive projektör omhändertagit sin del för att uppfylla funktionen.

Den samordnade funktionskontrollen hanteras i systemet PUF (Peabs Utförande & Funktionskontroll)

Inloggningsuppgifter till PUF erhålls via aktuellt projekt.

Peab stöddokument