3D-samgranskning

Syftet med Peabs 3D-samgranskning är att möjliggöra bra kvalitet på 3D-modeller och de handlingar som produceras.

Aspekter som bland annat samordning, byggbarhet, arbetsmiljö, produktionseffektivitet granskas löpande genom projekteringsskedet.
3D-modellerna används även för visualisering och inlärning i produktionsskedet.

Peab använder systemstödet Solibri för att genomföra 3D-samgranskningen. För de projektörer som saknar egen Solibrilicens finns gratisversionen Solibri Anywhere att tillgå. Se vidare på solibri.com.

Resultatet av 3D-samgranskningen presenteras direkt i programvaran och/eller via export av BCF-fil samt publiceras på av projektet vald projektplats.

För att effektivisera utbytet av information i 3D-samgranskningsprocessen används i vissa projekt BIMcollab Cloud som ett komplement/tillägg till funktionaliteten i Solibri.
I dessa fall erhålls separat inbjudan från aktuellt projekt.

För mer information se bimcollab.com.