2D-granskning

Syftet med Peabs 2D-granskning är att erhålla bra kvalitet på de handlingar som produceras genom granskning av bl.a. riktighet, byggbarhet, ekonomi, kvalitet, miljökrav, arbetsmiljöaspekter.

För att effektivisera och kvalitetssäkra granskningsprocessen följer Peab 'BEAst Effektivare granskning' som är en branschgemensam standard framtagen av JM, NCC, Peab, Skanska och Veidekke med stöd av SBUF för att digitalisera och standardisera statushantering av granskningskommentarer.
Fokus är godkännandeprocessen av system- och bygghandlingar under projektering för att säkerställa produkt till kund.

Peab använder systemstödet Bluebeam Revu för att genomföra 2D-granskningen. De projektörer som saknar egen licens erhåller under granskningen fri tillgång till Bluebeam Revu.

Funktioner som tagits fram är gemensam granskningsprofil med stämplar, markeringsverktyg för granskningskommentarer och statushantering för att enhetligt verifiera och dokumentera granskning.
Standarden och statushanteringen med stöddokument som är framtagen är fri att användas av alla systemstöd.
Det finns för närvarande ingen engelsk version.

För att underlätta granskning och säkerställa rätt teknisk PDF-kvalitet inför leverans av handlingar har 'BEAst PDF Guidelines' och 'BEAst Hänvisningar i handlingar' tagits fram, se vidare i Peabs krav på ritningar och dokument.

Beskrivning av arbetsgång, granskningsplan, tider och inbjudan till respektive granskningssession erhålls från aktuellt projekt.

Nedan hittar du:

  • Introduktion och videoguider till standarden för effektivare granskning
  • Gransknings-PM för att verifiera och dokumentera granskning
  • Bluebeam Revu granskningsprofil med stämplar och markeringsverktyg